BİLİMİN AÇIKLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ 10 TUHAF TARİHİ BULGU

BİLİMİN AÇIKLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ 10 TUHAF TARİHİ BULGU

Geleceğimiz muama olduğu gibi geçmişimiz de bir o kadar sırlar ile dolu. Bilim insanlarının bile her geçen gün yepyeni bulgular ile bilinen tüm tarihin tekrar tekrar değiştiğine tanık oluyoruz. Örneğin insanların henüz göçebe olarak yaşadığının düşünüldüğü hatta mimari olarak henüz bir şey yapmalarının mümkün olmadığının sanıldığı bir dönemde (M.Ö. 10,000) hem de ülkemizde Göbekli Tepe diye bir tapınak bulunuyor.

İnsanoğlu binlerce yıl önce, farklı farklı kıtalarda, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta öyle benzer teknolojiler ve yapılar yapmışlar ki insanı bir hayli düşündürüyorlar…

Tarihe Karışmış Antik Bir Teknoloji: Metak Kenetler

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-010

Bu antik metal kenetler birçok farklı uygarlık tarafından inşa edilmiş bir çok farklı yapı ve tapınakda kullanılmış. Yine çözülememiş gizemli bir konudur. Neden yapıları bir arada tutmak için bu kenetler kullanılmıştır? Nasıl olurda Güney Amerika’dan Asya’da bir ada olan Japonya’ya, Avrupa’dan Arap Yarımadasına kadar bir alanda belki de hiç karşılaşmamış uygarlıklar arasında böyle bir bağlandı vardır?

Kimi bilim insanlarına göre bunlar sadece sembolik, yani görsel objelerdi. Kimilerine göre ise bunlar taş blokları bir arada tutmaya yarıyordu. Fakat kesin olan tekşey ise bu bulgu bir türlü net biçimde açıklanamıyordu.

Dünyanın Dört Bir Yanına İnşa Edilmiş Piramitler

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-009

Piramit denildiğinde hepinizin aklına Mısır geliyordur fakat durum çok daha karmaşık. Yine dünyanın her köşesinde piramitlere rastlamak mümkün. Genelde mezar amaçlı oldukları iddia edilse de tam olarak ne amaç ile ve neden astronomik olarak belli şeyleri işaret eden belirgin konumlara yapıldıkları bilinmemektedir.

Büyük Benzerlik Gösteren Dikili Taşlar

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-008

O çağlarda bu taşların bile nasıl kaldırıldıklarını ve dikildiklerini bile açıklamak zorken yine her kıtada birçok örneğine rastladığımız bu dikili kayalar insanı şaşırtıoyrlar. Portal kayalıkları da denilen bu kayaların ortak özelliği hepsinin karşılıklı olarak dikili iki ya da daha fazla kaya üzerinde yatay olarak konulmuş bir başka kaya olması. Belki barınma belki de ayin yapmak için yapılmış gizemli antik yapılar…

Mağralara ve Taşlara İşlenen Tarih Öncesi El Motifleri

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-007

Mağara yazısı denilen bu tür çizimlerin en çok rastlananı bu el motifleridir. O çağlarda muhtemelen ağızlarından direkt olarak ya da bir kamış yardımı ile boya püskürterek yaptıkları düşünülen bu eserlerde neden hep eller kullanılıyordu bilinmiyor. Tarihin en basit ama bir o kadarda kafa karıştırıcı gizemlerinden…

Bu Sembol Yalnızca Hitler’in Partisinin Değildi, Tüm Dünyada Neredeyse Her Uygarlıkta Kullanıldı

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-006

Günümüzde daha çok Nazi Almanyası’yla ilişkilendirildiği için kötü şöhrete sahip bu gamalı haç sembolünün, adı Sanskritçe ve anlamı “iyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak” halbuki. Svastika’nın dört kolu, dört temel elementi (ateş, su, hava, toprak) temsil eder ve bu kozmik güçlerin simgesi olarak evrenseldir. Hinduizm ve Budizm’de kutsal bir semboldür ama bunun dışında da Etrüskler, Yunanlılar, Romalılar, Galyalılar, Keltler gibi tüm kadim Avrupa kültürlerinde köken itibariyle aynı yüksek manevi değeri taşır. Svastika, Orta ve Güney Amerika medeniyetlerinde özellikle Mayalar ve Navarrolar’da olduğu kadar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki halı kilim motiflerinde ayrıca süsleme resimlerinde ve hat sanatında da kendine yer bulur.

Sfenksler Antik Zamanlarda Önemli Bir Role Sahipti

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-005

Tarihi kayıtlarda sıkça rastlanan bu insan başlı ve aslan vücutlu figür belki de tarihin en önemli figürüdür. Bilmece ve entrikaların sembolik yaratığı aynı zamanda kutsal yerlerin ve yaşamın gizeminin bekçisi, bilginin koruyucusudur.

Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarında önemli bir yeri olan figür efsaneye göre; hakikat için ölebilir; çünkü onun algısına göre, biricik olan yegane şeydir hakikat. Bilinen en eski Sfenks M.Ö. 9,500 civarına ait olup Şanlıurfa’daki Göbekli Tepe’de bulunmuştur.

Antik Figürler Neden Dil Çıkarıyorlar…

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-004

Bazı kültürlerde saygıyı ifade eden, bazı kültürlerde alay amaçlı kullanılan, kimi kültürlerde ise düşmanına korku salmak için yapılan bu sembolik harekete acaba antik dünyada neden sıkça rastlanıyor? Cevabı henüz bilemiyoruz…

En Gizemli Sembollerden Birisi; Kozalaklar

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-003

Kozalaklar moden ve antik sanattan tutun, mimariye kadar bir çok yerde rastlanan bir diğer ilginç tarihi motiftir. Kozalak genel olarak manevi aydınlanmanın en üst seviyesini işaret eder. Ayrıca, Hürmasonluk, Teozofi, Gnostisizm ve diğer gizemli inançlarda ve bu geleneğe bağlı çizimlerde ortaya çıkar. Çam kozalağı hepsinde aynı derin anlamı taşıyor. Hepimizin sahip olduğu fakat gizli ve körelmiş bir organ: “Epifiz bezi” yani “üçüncü göz”ün simgesidir.

Her Daim Var Olan Rahipler

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-002

Rahiplere tarih boyunca rastlamak mümkün. Birçok insan kas gücü olarak topluma faydalı olurken bu kişiler ise farklı şeyler üzerine kafa yoruyorlardı. Eskiden açıklanmayan olgular üzerinde fikir yürüten bu kişiler her toplumda var olmuş ve zaman içrisinde inanışlara göre değişimler göstermiştir. Örneğin Türklerin Tengrizm inancı döneminde fiziksel olaylar bilimsel olarak açıklanamıyordu. Bu sebeple mistik inanışlar türüyor ve bunlara inanılıyordu. Örneğin; Tengrizm’e göre insanın 3 ruhu bulunuyordu, vücuda nefes aldıran ve vücut ısısını düzenleyen Amin Ruhu, öldüğünüzde yer altına inen Sünesin Ruhu ve insana kişilik ve benlik veren Sülde Ruhu gibi. Bedendeki bazı ruhların bedeni terk etmesi ile baygınlık vs gibi çeşitli hastalıklar baş gösteriyordu. Tabi bu hastalıkların şifaları da Şamanlarda bulunuyordu. O dönemin tıp uzmanları da bu ruhlara yani bedenin sorun yaşayan bölgelerine nelerin iyi geldiğini bulan Şamanlardı.

Sıkça Rastlanan Spiral Motifler

bilimin-açıklayamadığı-antik-bulgular-siralio-001

Ortadan bir nokta ile başlayıp genişleyerek koca bir daire olan spiraller “büyüme ve evrimin” sembolüdür. Belki de insanlık tarihinin en eski sembolü olan spiraller yerine göre, doğuganlık, enerji, rahim gibi anlamlar da taşıyabiliyordu. Spiral insan fizyolojisi, bitkiler, mineraller, hayvanlar, enerji kalıpları, hava durumu, büyüme ve ölüm döngüsünü simgeler.

Hepsi de şaşırtıcı değil mi? Tüm bu bulgular kimilerini daha mistik düşüncelere, kimilerini ise eskiden düşündüğümüz kadar ilkel olmadığımızı düşünmeye itiyor. Sizin de kafanız karışmış olsa gerek. Neyse, yarın sosyal hayata karışınca bunlar çok da aklınızı bulandırmayacaklar…

Kaynak : Message to Eagle, ListeList

Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*